Yayqoobe

Hay bazosura laath yesus kristoosesura aylle maaqqis taakofa, yayqoobekofa alla gade galla qafutis tammane nam'i tsaphirus dafitis dabdaabete. Saro yesaytin?