Yohanise

Achchaga qaalate yesich. Hi qaalay bazorate yesich. Hi qaalayni bazoteshin. Achchaga esi bazorate yesich. udda aakoy esannate medhutide. Medhutis uddagafa bizzoyni e bales medhutisi ba'e.